aktuálne informácie  
 
  15. marec 2021
  Ukončenie zimnej služby - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 15.03.2021 ukončená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba a výkon zimnej údržby komunikácií .

  1. december 2020
  Zahájenie dispečercsko spravodajskej služby zimnej údržby 2020/2021 - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 1.12.2020 zahájená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba zimnej údržby komunikácií v obmedzenom režime. Plný výkon zimnej služby bude zahájený na základe vývoja počasia.

  30. október 2020
  Schválenie Operačného plánu zimnej údržby komunikácií 2020/2021 - Dňa 30.10.2020 bol schválený Operačný plán zimnej údržby komunikácíí, ktorý je súčasťou zmluvy o údržbe komunikácií v meste Žilina.

  15. október 2020
  príprava Operačného plánu zimnej údržby komunikácií

  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  november 2020 - bežná údržba a opravy komunikácií KNM

  november 2020 - bežná údržba komunikácií mesto Žilina

  august 2020 - vodorovné dopr. značenie Levice

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk,

Vysokoškolákov 2, 01008 Žilina

DSCN2584.JPG
Plošné značenie 
DSCN2568.JPG
Finišer Vogele Super Boy 
DSCN2541.JPG
Finišer 
DSCN2551.JPG
Recyklér 
 
DSCN2506.JPG
Spojovací postrek 
DSCN2612.JPG
Hofman H26 
PA310027.JPG
10. výročie 
PA050008.JPG
Prírodná dlažba 

<< 
 >>