aktuálne informácie  
 
  15. marec 2021
  Ukončenie zimnej služby - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 15.03.2021 ukončená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba a výkon zimnej údržby komunikácií .

  1. december 2020
  Zahájenie dispečercsko spravodajskej služby zimnej údržby 2020/2021 - Na základe rozhodnutia mestského úradu Žilina v zmysle schváleného Operačného plánu bola dňa 1.12.2020 zahájená nepretržitá dispečersko -spravodajská služba zimnej údržby komunikácií v obmedzenom režime. Plný výkon zimnej služby bude zahájený na základe vývoja počasia.

  30. október 2020
  Schválenie Operačného plánu zimnej údržby komunikácií 2020/2021 - Dňa 30.10.2020 bol schválený Operačný plán zimnej údržby komunikácíí, ktorý je súčasťou zmluvy o údržbe komunikácií v meste Žilina.

  15. október 2020
  príprava Operačného plánu zimnej údržby komunikácií

  30. máj 2019
  ISO - Udelenie certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

  6. august 2018
  25. rokov od vzniku organizácie

 
posledné stavby  
 
  november 2020 - bežná údržba a opravy komunikácií KNM

  november 2020 - bežná údržba komunikácií mesto Žilina

  august 2020 - vodorovné dopr. značenie Levice

 
kontaktné údaje  
 
 

041-5091511 ( sekretariát )

041-5091523 (dispečing ZÚMK)


email: zk@zilikom.sk,

Vysokoškolákov 2, 01008 Žilina
Zemné práce - prekopy 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 50 mm  5,35 €  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 80 mm  6,10 €  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 100 mm  7,80 €  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 150 mm  9,20 €  m2 
Vybratie podkladov s odvozom a so zhutnením hr. 200 mm  11,50 €  m2 
 
Živičná úprava - ručná pokládka, prekopy, ryhy 
Živičná úprava AC11o hr. 50 mm  18,50 €  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 80 mm  27,40 €  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 100 mm  36,60 €  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 150 mm  53,75 €  m2 
Živičná úprava AC11o hr. 200 mm  64,10 €  m2 
 
Podklady - ručná pokládka, prekopy, ryhy 
Kladenie podkladov z AC16-22p hr. 50 mm  17,80 €  m2 
Kladenie podkladov z AC16-22p hr. 80 mm  26,50 €  m2 
Kladenie podkladov z AC16-22p hr. 100 mm  34,50 €  m2 
 
Živičná úprava - finišér 
Pokládka finišérom VOGELE SuperBoy, 1 cm hr., min.hr. 4 cm, cena orientačná pre výmery nad 200 m2 s materiálom, potrebná obhliadka a CP  2,40 - 3,20 €/1cm  m2 
Pokládka finišérom VOGELE SuperBoy, 1 cm hr., min.hr. 4 cm, cena orientačná pre výmery nad 200 m2 bez materiálu, potrebná obhliadka a CP  1,10 - 1,80 €/1cm  m2 
Pokládka finišérom VOGELE SuperBoy, 1 cm hr., min.hr. 4 cm, cena orientačná pre výmery do 200 m2 bez materiálu, CP  175,00 €  hod 
Postrek živičnou emulziou  0,9 €  m2 
 
Rezanie živičných krytov 
Rezanie živičných krytov do hĺ 50 mm  2,95 € 
Rezanie živičných krytov do hĺ 100 mm  4,10 € 
Pokládka bituménovej pásky na spoje s dodávkou pásky  3,90 € 
 
Frézovanie 
Frézovanie hr. 50 mm, fréza WIRTGEN 500 š. 50 cm  1,95 €  m2 
frézovanie plus každých 10 mm  0,40 €/1cm  m2 
Frézovanie malé výmery (menej ako 200 m2 ), výtlky, ryhy)  150,- €  hod 
 
Ostatné 
Oprava výtlkov, včítanie vybratia, zarezania,zaliatia emulziou v rámci mesta  156,- € 
Zníženie (zvýšenie) šupátkových a hydrantových poklopov včítane zarezania, odkopu a odvozu  65,- €  ks 
Dtto hydrantového poklopu  75,- €  ks 
Dtto kanalizačného poklopu, ul. vpustu do 15 cm  155,- €  ks 
Uloženie zámkovej dlažby bez dodávky  11,30 €  m2 
Doprava (účtuje sa iba mimo mesta Žilina)  1,67 €  km 
 
Oprava obrubníka 
Oprava obrubníka bez dodávky - orientačne, treba CP  9,10 € 
 
Doplňujúce údaje 
 

Cenník stavebných prác na rok 2021 (platný od 1.12.2020 ). Ostatné stavebné práce neobsiahnuté v cenníku podľa samostatnej cenovej ponuky ( CP ). Pre práce väčšieho rozsahu vypracovanie individuálnej CP. Kontakt: Ing. Gašper, výroba.